Naslovnica

Dobrodošli na službene web stranice Općine Antunovac

Prostor općine Antunovac dio je šireg prostora na krajnjem istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegove prirodno-geografske cjeline Istočne Hrvatske. Općinu čine dva naselja: Antunovac (gdje je i sjedište općine) i Ivanovac (gdje je i sjedište župe). Prema popisu stanovništva 2011. godine na području Općine živjelo je 3.703 stanovnika (Antunovac 2.181 stanovnika, Ivanovac 1.522 stanovnika) i činilo 1.08% stanovništva Županije. Prostor Općine je u zoni povoljnog geoprometnog položaja, najznačajnija cestovna prometnica je državna cesta D-518 (Osijek – Jarmina).

PIA Antunovac

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac KK.03.1.2.01.0012.

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac dizajniran je u svrhu jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac sa širim područjem te jačanje regionalne konkurentnosti kroz poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima.

EU logo

Read More

Prijava deponija/odlagališta
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića
Inovacijski centar Antunovac
Inovacijski centar Antunovac
Sanacija nerazvrstane ceste u UIici Tina Ujevića
Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića k.č.br. 269 k.o. Antunovac
Cross-border bike project
Cross-border bike project
Agecija za održivi razvoj općine Antunovac
Gospodarska zona Antunovac
Gospodarska zona Antunovac
Razvoj biciklističkih ruta
Razvoj biciklističkih ruta
Lag Vuka - Dunav
Lag Vuka – Dunav
Katalog gospodarske zone Antunovac
Katalog gospodarske zone Antunovac
Aplikacija općine Antunovac
Prijava kandidata za edukaciju iz IT sektora
Strategija razvoja općine Antunovac
Strategija razvoja općine Antunovac
Projekt zaželi
Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe
Zaželi pomoć u kući
Zaželi pomoć u kući
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu
Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac
Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac

Projekt In-LoRe
Projekt In-LoRe
Projekt „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“
Projekt „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“
Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II
Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu
Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu
Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima Hefera
Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima Hefera
Izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu
Izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu
Sanacija nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu
Sanacija nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu
Izgradnja javne rasvjete u Ulici vlč. Vilima Hefera u Antunovcu
Izgradnja javne rasvjete u Ulici vlč. Vilima Hefera u Antunovcu
Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra Jezero Antunovac
Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Jezero
Antunovac – Izgradnja trim staze
Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br. 368, k.o. Antunovac
Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br. 368, k.o. Antunovac
Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe III, UP.02.1.1.16.0369
Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe III, UP.02.1.1.16.0369
Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac, dionica kroz Antunovac; dio k.č.br. 856, 872/2 k.o. Antunovac
Izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac, dionica kroz Antunovac; dio k.č.br. 856, 872/2 k.o. Antunovac
Zaželi pomoć u kući III
Zaželi pomoć u kući III
Izgradnja pješačke staze u Općini Antunovac, Ulica Hrvatske Republike – dužine 1.095 m
Izgradnja pješačke staze u Općini Antunovac, Ulica Hrvatske Republike – dužine 1.095 m
Nabava višenamjenskog uređaja za održavanje zelenih površina
Nabava višenamjenskog uređaja za održavanje zelenih površina
Nadogradnja dječjeg vrtića u Antunovcu
Nadogradnja dječjeg vrtića u Antunovcu
Izgradnja pješačke staze u Antunovcu – Ulica Vilima Hefera i Kralja Zvonimira
Izgradnja vanjskog nogometnog igrališta za mali nogomet
Izgradnja vanjskog nogometnog igrališta za mali nogomet
Pametno danas za bolje sutra
Pametno danas za bolje sutra
Skrbim za druge, brinem za sebe IV., SF.3.4.11.01.0135
Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Dječji vrtić u Antunovcu
Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Dječji vrtić u Antunovcu
Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Dječji vrtić u Antunovcu
Sanacija cestovne odvodnje u dijelu Duge ulice u Ivanovcu
Projekt u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO - 5/2024)
Projekt u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024)