Zbrinjavanje otpada

  1. Reciklažno dvorište:
    • Gospodarska zona 25, Antunovac
  2. Eko otoci:
    • Mirna 6A, Antunovac
    • Školska 2, Antunovac
    • Duga 33, Ivanovac