Kontakti

Antunovac, Braće Radića 4
Osječko baranjska županija
31216
Hrvatska

Email: opcina-antunovac@os.t-com.hr
Tel: 031 278 022
Fax: 031 278 023

Radno vrijeme Općine:
01.09. do 31.05. od 7.30-15.30 sati
01.06. do 31.08. od 07-15 sati

Email: nacelnik@opcina-antunovac.hr
Tel: 278 022
Fax: 278 023

Email: zamjenica-nacelnika@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023

Email: procelnik@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023

Email: tajnistvo@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023

Email: komunalni-redar@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023