Kontakti

Općina Antunovac

Braće Radića 4

31216 Antunovac

OIB: 30812410980

Email: opcina-antunovac@os.t-com.hr
Tel: 031 278 022
Fax: 031 278 023

Radno vrijeme Općine:
01.09. do 31.05., ponedjeljak – petak od 07.30 – 15.30 sati
01.06. do 31.08., ponedjeljak – petak od 07.00 – 15.00 sati

Email: nacelnik@opcina-antunovac.hr
Tel: 278 022
Fax: 278 023

Email: procelnik@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023

Email: tajnistvo@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023

Email: komunalni-redar@opcina-antunovac.hr
Fax: 031 278 023