Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića k.č.br. 269 k.o. Antunovac

Sanacija nerazvrstane ceste u UIici Tina UjevićaNaziv projekta: Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića k.č.br. 269 k.o. Antunovac

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 85. 031,47 eura

Iznos bespovratnih sredstava: 30.000 eura

Razdoblje provedbe projekta: 10 mjeseci

Kratak opis projekta: Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića na k.č.br.269 k.o. Antunovac kroz izvođenje zahvata u ukupnoj dužini od 280m, koja je na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a čime će se pozitivno utjecati na poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i ujednačavanje komunalnog standarda Općine Antunovac.

Rezultati projekta:

  • Sanirana nerazvrstana cesta u Ulici Tina Ujevića na k.č.br. 269 k.o. Antunovac duljine 280 m
  • Povećana razina komunalnih usluga i standarda te sigurnost i udobnost odvijanja prometa
  • Ostvaren pozitivan utjecaj na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i ostvaren pozitivan utjecaj na vlastite razvojne potencijale ovog ruralnog područja, čime se izravno pridonosi zaustavljanju procesa depopulacije

„Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“