Izgradnja pješačke staze u Općini Antunovac, Ulica Hrvatske Republike – dužine 1.095 m

Vidljivost - Izgradnja pješ.staze u Ulici Hrv. RepublikeNaziv projekta: Izgradnja pješačke staze u Općini Antunovac, Ulica Hrvatske Republike – dužine 1.095 m

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 72.730,66 eura (sufinancirano sredstvima Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u iznosu od 39.816,84 eura temeljem Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi u 2022. godini)

Cilj projekta: Izgradnja nogostupa u Ulici Hrvatske Republike kako bi se omogućavanjem pristupa javnoj infrastrukturi te podizanjem razine sigurnosti odvijanja prometa poboljšala kvaliteta življenja i uvjeta stanovanja na prostoru Općine Antunovac.

Rezultati projekta:

  • Izgrađeno 1095 metara novog nogostupa u Ulici Hrvatske Republike u Antunovcu na k.č.br. 1422 u k.o. Antunovac,
  • Povećana razina sigurnosti pješaka u prometu, kao i dostupnost ukupne lokalne infrastrukture, povećana razina kvalitete života stanovnika, kvalitete javnih komunalnih usluga te kvalitete javne komunalne infrastrukture, poboljšani uvjeti stanovanja na prostoru Općine Antunovac.