Sanacija nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu

Naziv projekta: Sanacija nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 531.725,00 kuna (sufinancirano sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 91.052,59 kuna temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini)

Cilj projekta: Cilj projekta je obnova i sanacija nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu. Planirani zahvat uključuje sanaciju nerazvrstane ceste na k.č.br. 857, k.o. Antunovac: dužine trase ceste iznosi 300 m, širine cca 3,00 m. Sanacijom se izravno utječe ne samo na podizanje razine sigurnosti odvijanja prometa, već se osigurava bolji pristup javnoj lokalnoj infrastrukturi: željezničkoj stanici, dječjem vrtiću, osnovnoj škola, dječjim igralištima, biciklističkoj stazi, centru naselja (gdje se nalaze liječnička ambulanta, ljekarna, trgovina, pekara, crkva). Provedbom projekta doprinijet će se podizanju razine sigurnosti prometa te će se pozitivno utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture te će se povećati kvaliteta života stanovnika na području Općine Antunovac, što će pridonijeti zaustavljanju depopulacije s ovih prostora. Projekt ujedno doprinosi podržavanju socijalne revitalizacije slabije razvijenog područja podizanjem razine kvalitete javnih komunalnih usluga, ujednačavanju komunalnog standarda te na razvoj komunalnog gospodarstva Općine Antunovac.

Rezultati projekta:

  • Sanirana nerazvrstana cesta dužine 300 m te širine cca 3,00 m u Kolodvorskoj ulici u Antunovcu
  • Povećana razina sigurnosti pješaka u prometu, kao i dostupnost ukupne lokalne infrastrukture, povećana razina kvalitete života stanovnika, kvalitete javnih komunalnih usluga te kvalitete javne komunalne infrastrukture, poboljšani uvjeti stanovanja na prostoru Općine Antunovac