Pametno danas za bolje sutra

Pametno danas za bolje sutra

Naziv projekta: Pametno danas za bolje sutra

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupna vrijednost projekta: 32.918,02 €

Iznos bespovratnih sredstava: 26.334,42 €

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Ciljevi projekta:

  • Implementacija sustava video nadzora u prometu postavljanjem sustava nadzornih prometnih kamera u naseljima Antunovac i Ivanovac.
  • Povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga mještanima i gospodarskim subjektima implementacijom novog digitalnog rješenja.
  • Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa postavljanjem videonadzornih kamera s ciljem sprječavanja nekontroliranog odlaganja otpada.

Kratak opis projekta: Provedbom projekta na području općine Antunovac implementirat će se održiva rješenja i usluge primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, a za dobrobit stanovnika općine Antunovac, gospodarskih subjekata, djelatnika lokalne samouprave te šire javnosti.

Rezultati projekta:

  • Postavljanje tri kamere za nadzor prometa te četiri kamere za prevenciju divljih deponija.
  • Implementacija jednog digitalnog rješenja na postojećoj mrežnoj stranici općine Antunovac uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša.
  • Educiran jedan djelatnik za upravljanje i korištenje sustava video nadzora te jedan djelatnik za upravljanje i korištenje novog digitalnog rješenja.
  • Organizirana konferencija.
  • Objave na postojećoj mrežnoj stranici Općine Antunovac te društvenoj mreži Općine Antunovac.
  • Postići će se učinkovitije korištenje javnih sredstava te će se podići razina kvalitete javnih usluga, poboljšat će se mogućnost sudjelovanja u procesima javne uprave, omogućit će se pristup podacima, unaprijedit će se informiranje o radu javne uprave, smanjit će se štetne emisije u okoliš, poboljšat će se stanje okoliša te će se podići razina kvalitete života, javnog prostora i razine sigurnosti.