Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Antunovac je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Antunovac Braće Radića 4 31216 Antunovac, mob: 099/214-5594 ili na e-mail: komunalni-redar@opcina-antunovca.hr

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Antunovac će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada