Projekt „Biciklističke staze Općine Antunovac KK.07.4.2.16.0001“

 

Projekt logotipiProjektom izgradnje biciklističkih staza Općine Antunovac izgradit će se dionice kroz naselja Antunovac i Ivanovac te spojiti mreža biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika javnog prijevoza. Infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na području aglomeracije, povećanju sigurnosti biciklista te smanjenju korištenja automobila i motornih vozila, što u konačnici doprinosi i smanjenju emisije CO2.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Ukupna vrijednost projekta: 4.100.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 3.485.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci (3. rujna 2019. do 3. ožujka 2022. g.)

Ciljevi projekta:

 • Izgradnja biciklističkih staza u naseljima Antunovac i Ivanovac
 • Spajanje javne prometne infrastrukture s mrežom staza urbane aglomeracije
 • Postizanje održive urbane mobilnosti
 • Unaprjeđenje sigurnosti odvijanja prometa za bicikliste
 • Povećanje uporabe javnih oblika prijevoza
 • Smanjenje emisije CO2

Očekivani rezultati:

 • Izgrađena nova biciklistička staza ukupne dužine 4,1 kilometara, širine 1,6 metara u naseljima Antunovac (2,3 km) i Ivanovac (1,9 km)
 • Postavljena urbana oprema na trasi biciklističkih staza:
  • Info ploča s kartama mreže staza (2 kom)
  • Oprema za parkiranje bicikala uz javna ugibališta i autobusna stajališta (8 kom)
  • Klupe za odmor (8 kom)
  • Koševi za otpad (4 kom)
 • Povećan broj korisnika javne biciklističke infrastrukture

Kontakt osobe za više informacija:

Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac; tel: 031/278-022