Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu

Naziv projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupni iznos projekta: 2.092.098,75 HRK (100 % sufinanciran iz Programa     ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (2. siječnja 2018. – 2. veljače 2020.)

Kratak opis projekta: Projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Projekt uključuje izradu projektno tehničke dokumentacije te građevinske radove na rekonstrukciju ceste  Crkvene ulice u Ivanovcu u s ciljem održivosti razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, podizanja razine sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. Očekivani rezultati projekta su rekonstruirana cesta duljine 550 m  širine 5,5 m s bankinama 1 m, riješena oborinska odvodnja te omogućen pristup javnim objektima u Ivanovcu.

 

Europska unija fonodvi
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Europa ulaže u ruralna područja