Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe

Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe

Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe“ odobren je u okviru putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partneri:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Centar za socijalnu skrb Osijek
  • Općina Vladislavci
  • Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav

Razdoblje provedbe: 30 mjeseci (25. siječnja 2018. do 25. srpnja 2020. godine)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.368.081,12 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava.

Svrha projekta je pomoć nezaposlenim, teže zapošljivim ženama, niže razine obrazovanja u ovom području koje nema dovoljno pokrivenu mrežu pružanja ovakvih socijalnih usluga, u pristupu tržištu rada, unaprjeđenje radnih kompetencija, putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici na skrbi i njezi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice , povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, osim zapošljavanja nezaposlenih žena sa područja Općine Antunovac i Općine Vladislavci s naglaskom na ciljanje skupine, je i prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšana kvaliteta života.

Rezultati projekta:

  • Zapošljavanje 25 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine
  • Socijalno uključivanje 125 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Kontakt osoba:

  • Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, tel. 031/278-022

Nataša Tramišak, mag.iur., direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, tel: 031/670-496.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

EU fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski socijalni fond