Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Antunovac za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Antunovac

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Antunovac

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za:

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Antunovac

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Antunovac putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ili putem e-pošte

procelnik@opcina-antunovac.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Antunovac.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Antunovac www.opcina-antunovac.hr.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću je otvoreno od 22. prosinca 2021. godine do 20. siječnja 2022. godine.

Po provedenom javnom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.