Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu

Naziv projekta: Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 501.462,145 kuna (sufinancirano sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 90.202,00 kuna temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini)

Svrha projekta: Omogućavanje jednakog pristupa javnoj infrastrukturi za sve stanovnike Općine Antunovac, podizanje razine sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa te pozitivan utjecaj na održivost razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture.

Cilj projekta: Obnova i sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu kroz izvođenje zahvata na dva dijela ulice u ukupnoj dužini od 260m te širine cca 3,50m, čime će se pozitivno utjecati na povećanje komunalnog standarda te na razinu ujednačavanja komunalnog standarda na području Općine Antunovac. Ujedno će se podići razina javnih usluga te će se pozitivno utjecati na razvoj komunalnog gospodarstva u smislu sanacije oštećene komunalne infrastrukture, što izravno pridonosi većoj kvaliteti življenja stanovnika.

Rezultati projekta:

  • Obnovljena cesta širine cca 3,50m u ukupnoj dužini od 260m na dva dijela Ulice Tina Ujevića u Antunovcu – jednom u dužini od 140m, a drugom u dužini od 120m, uz riješeno pitanje oborinske odvodnje i izrađene bankine
  • Veća razina sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa, kao i dostupnost ukupne lokalne infrastrukture
  • Podizanje razine kvalitete života stanovnika, kvalitete javnih komunalnih usluga te kvalitete javne komunalne infrastrukture

Sanacija Ujevićeve