Zaželi pomoć u kući III

Naziv projekta: “Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko – baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR), za koie su osigurana sredstva iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 22.12.2022. do 22.8.2023. godine)

Cilj projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta:
Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 30 teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja s područja Osječko-baranjske županije koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Više informacija:
Una Josipović Kondaš,
Telefon broj:  031/ 221-642

 

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u Osijeku na Dan žena 8. ožujka 2023. godine održana je Uvodna konferencija projekta ”Zaželi pomoć u kući”-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III.

Ispred Osječko-baranjske županije sudionike konferencije pozdravio je zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, dok je projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje dr. sc. Ivana Stanić. Prisutnima su se obratili i predstavnici partnera na projektu Vjekoslav Ćurić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Osijek; Ankica Vučković, rukovoditeljica Odjela za tržište rada, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek; Marjan Tomas, načelnik Općine Vladislavci te Kristina Leventić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Osječko-baranjske županije.

Sudionicima konferencije su podijeljeni promotivni materijali projekta a svim prisutnim sudionicama su povodom Dana žena podijeljene ruže.


Nakon provedenih javnih oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ”Zaželi pomoć u kući”-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, s izabranim radnicama je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukupno 30 radnica je započelo s radom 1. veljače 2023. godine te će raditi ukupno 6 mjeseci odnosno do 31. srpnja 2023. godine, tokom kojeg perioda će pružati potporu i podršku za 180 starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira

Tijekom veljače Osječko-baranjska županija nabavila je kućanske i osnovne higijenske potrepštine koje su radnice u veljači podijelile svojim korisnicima s područja provedbe projekta.

 

Javni oglas za prijam u radni odnos
Obrazac prijave na oglas i privole

Javni poziv za iskaz interesa za korištenjem usluge potpore i podrške
Obrazac prijave za iskaz interesa

Odluka o poništenju
Javni oglas za prijam u radni odnos
Obrazac prijave na oglas i privole