Gospodarstvo i poduzetništvo

Općina Antunovac posebnu pozornost pruža poticanju pozitivne gospodarske i poduzetničke klime na svome području. Poduzetnički potencijal nastojimo dodatno osnažiti stvaranjem atraktivnih prilika za poslovanje u Gospodarskoj zoni Antunovac, a s posebnim ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva te pomoći poduzetnicima početnicima djeluje Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac. Dodatnu podršku osiguravaju i potporne institucije za gospodarstvo i poljoprivredu – Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. i LAG Vuka-Dunav.

Gospodarska zona Antunovac

Gospodarska zona Antunovac izgrađena je 2012. godine prema jedinstvenom modelu povezivanja privatnog kapitala s javnom dobrobiti, gdje je privatni investitor uložio vlastita sredstva u izgradnju javne infrastrukture na 140 000 m2 i nakon izgradnje prenio izgrađenu infrastrukturu u vlasništvo Općini Antunovac i ostala javnopravna tijela. U 2015. godini, Državni ured za raspolaganje državnom imovinom za potrebe proširenja Gospodarske zone, darovao je Općini Antunovac na raspolaganje dodatnih 58.042 m2. Novim proširenjem se otvarila nova mogućnost za izgradnju proizvodnih kapaciteta većih razmjera i zapošljavanja većeg broja djelatnika.

Gospodarska zona Antunovac opremljena je energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci), komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu), prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.) te komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

Zbog izvrsnih uvjeta poslovanja, položaja i veličine te zbog blizine svih važnijih cestovnih prometnih pravaca željezničkog koridora, blizine riječne i zračne luke te blizine autoceste i koridora 5C, trenutno su popunjene sve čestice Gospodarske zone Antunovac. Interes investitora je i dalje velik pa je Općina Antunovac podnijela projektnu prijavu „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac“.

Provedbom projekta vrijednosti 3.911.670,56 kuna proširit će se građevinsko područje zone na novih 5,8 ha, čime će se razviti i poboljšati kvaliteta i dostupnost postojeće zone poduzetnicima s ciljem privlačenja novih investicija te stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Time će se povećati i broj poduzetnika koji posluju u Gospodarskoj zoni Antunovac te će se povećati intenzitet aktivacije zone minimalno na 95% raspoložive građevinske površine namijenjene poduzetnicima, izgradnjom osnovne komunalne infrastrukture i pristupačnosti iste za novih 17 parcela.

Gospodarska zona Antunovac

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac (PIA Antunovac)

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac smješten je u Gospodarskoj zoni Antunovac, a riječ je o objektu veličine 3.179 m² izgrađenog s ciljem pružanja potpore malom i srednjem poduzetništvu na širem području. Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac rezultat je uspješne provedbe kapitalnog projekta Općine Antunovac vrijednog 21.402.869,68 kuna, a odobrenog i sufinanciranog u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” u iznosu od 19.698.872,28 kuna. Uz povoljan najam poslovnih te proizvodno-poslovnih prostora, PIA Antunovac nudi i institucionalnu podršku poduzetničkih potpornih institucija za inicijalni početak i akceleracijski razvoj poduzetništva te visoku tehnološku opremljenost.

Aktivnosti Poduzetničkog inkubatora i akceleratora usmjerene su pružanju kvalitetnih usluga poduzetničkih institucija u smislu poslovne podrške malim i srednjim poduzetnicima, kao i onima koji žele pokrenuti poslovanje, mentorstva, informiranja, prepoznavanja inovativnih ideja, potpora u traženju financijskih instrumenata i povezivanju djelatnosti stanara inkubatora. Na raspolaganju je i mogućnost korištenja novih tehnologija, inovativne usluge virtualnog asistenta i inkubatora poslovnih ideja te aditivne tehnologije 3D printera.

Dodatne informacije, novosti te informacije o zakupu poslovnog prostora u PIA Antunovac pronađite na službenoj web stranici Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac.

PIA

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva (Agencija RODA d.o.o.) osnovana je u prosincu 2013. godine kao trgovačko društvo i zadužena je za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija te visokoobrazovnih institucija i centara znanja. Djelatnosti Agencije RODA d.o.o. su prvenstveno osmišljavanje i izrada programa i projekata za jedinicu lokalne samouprave za dobivanje nepovratnih sredstava putem nacionalnih i europskih fondova te savjetodavne i konzultantske usluge poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i svim ostalim subjektima sa područja Osječko – baranjske županije. Agencija je registrirana kao poduzetnička potporna institucija u skladu sa Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i verificirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture – JRPI pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Upravo u svrhe promicanja poduzetničkog i gospodarskog potencijala te ulaganja u ruralnu ekonomiju, pokrenut je projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, kojeg operativno provodi Agencija RODA d.o.o. od 7. kolovoza 2017. godine do 7. kolovoza 2019. godine. Ciljevi pokretanja projekta su, uz ponudu poslovnog i proizvodnog prostora i zajedničkih usluga, istraživanje tržišta i pomoć pri razvoju proizvoda, ponuda različitih edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljoprivredne proizvođače i OPG-ove, pružanje pomoći postojećim poduzetnicima te subvencionirano korištenje poslovnog prostora u svrhe jačanja poduzetništva i gospodarstva.

Agencija RODA d.o.o. pruža podršku Općini Antunovac u aktivnostima privlačenja domaćih i stranih investitora u Gospodarsku zonu Antunovac, prvenstveno kroz marketinške aktivnosti promocije Gospodarske zone Antunovac i informiranja poduzetnika, čime se osigurava rast i razvoj poduzetništva, stvaranje uvjeta za povećanje poduzetničkog potencijala i povećanje broja zaposlenih.

Dodatne informacije i novosti pratite na službenoj web stranici Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.
LAG Vuka-Dunav

Od svoga osnutka 2012. godine, Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav doprinosi održivom razvoju ruralnog područja svog prostornog djelovanja pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih usluga, osiguravanjem protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, te poticanjem iskorištavanja postojećih potencijala za ruralni razvoj i razvoj turističke ponude, čineći učinkovito i transparentno lokalno partnerstvo. LAG Vuka-Dunav obuhvaća općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci te dio grada Osijeka, odnosno pet mjesnih odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac, u okviru kojih je razmješteno ukupno 32 naselja.

Svoje djelovanje LAG Vuka-Dunav temelji na tri glavna strateška cilja – razvoju i jačanju gospodarskog potencijala, poboljšanju stanja cjelokupne infrastrukture i unaprjeđenju uvjeta života i kvalitete stanovanja u naseljima te zaštiti okoliša, prirodne i kulturne baštine, energetske učinkovitosti i racionalnom korištenju prirodnih resursa i upotrebi obnovljivih izvora energije.

U ožujku 2018. godine predsjednik LAG-a Vuka-Dunav postao je Davor Tubanjski, nastavivši kontinuirani napredak koji je njegovala dotadašnja predsjednica Nataša Tramišak. LAG Vuka-Dunav kao suorganizator sudjeluje u mnogim tradicionalnim lokalnim manifestacijama, u sklopu kojih su provedene radionice te edukacije za poljoprivrednike i gospodarstvenike. Uz to, LAG Vuka-Dunav potpora je lokalnim gospodarstvenicima, proizvođačima i obrtnicima, olakšavajući im promociju vlastitih proizvoda putem sudjelovanja na različitim gospodarskim i lokalnim sajmovima diljem RH.

U daljnjem radu, LAG Vuka-Dunav planira nastavak poticanja inovacija i odabir projekata koji će biti financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-20120., kao i ostalih fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Više informacija možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici LAG-a Vuka-Dunav.

LAG Vuka-Dunav