Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati

NAZIVVRSTAOPIS
Problematični otpad20 01 13*otapala
20 01 14*kiseline
20 01 15*lužine
20 01 17*fotografske kemikalije
20 01 19*pesticidi
20 01 21*fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23*odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
20 01 27*boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
20 01 29*deterdženti koji sadrže opasne tvari
20 01 31*citotoksici i citostatic
20 01 33*baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
20 01 35*odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
20 01 37*drvo koje sadrži opasne tvari
16 05 04*plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
15 01 10*ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
15 01 11*metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
Otpadni papir15 01 01papirna i kartonska ambalaža
20 01 01papir i karton
Otpadni metal15 01 04metalna ambalaža
20 01 40metali
Otpadno staklo15 01 07staklena ambalaža
20 01 02staklo
Otpadna plastika15 01 02plastična ambalaža
20 01 39plastika
Otpadni tekstil20 01 10odjeća
20 01 11tekstil
Krupni (glomazni) otpad20 03 07glomazni otpad
Jestiva ulja i masti20 01 25jestiva ulja i masti
Boje20 01 28boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
Deterdženti20 01 30deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
Lijekovi20 01 32lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
Baterije i akumulatori20 01 34baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
Električna i elektronička oprema20 01 3620 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
Građevinski otpad iz kućanstva17 01 01beton
17 01 02cigle
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 04 11kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01*izolacijski materijali koji sadrže azbest
17 06 03*ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
17 06 04izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
17 06 05*građevinski materijali koji sadrže azbest
17 08 01*građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
17 08 02građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
Ostalo08 03 17*otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
08 03 18otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
16 01 03otpadne gume
18 01 01oštri predmeti (osim 18 01 03*)

* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih


Popis možete preuzeti ovdje.

Reset veličine slova
Kontrast