Općinsko vijeće

R.br. PREZIME I IME STRANKA
1. Bezjak Marta HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
2. Matijević Zlatko HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
3. Doktor Ivan HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
4. Gostinski Ivica HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
5. Šiketanc Josip HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
6. Ivšan Anamarija HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
7. Doležal Miroslav HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
8. Ćerluka Krunoslav HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
9. Đurić Kristina HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
10. Brlek Andrea HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
11. Elveđi Marina HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
12. Gavran Franjo DESNO-DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE
13. Dominković Mihaela DP-DOMOVINSKI POKRET