Općinsko vijeće

R.br. PREZIME I IME STRANKA
1. Bezjak Marta HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
2. Matijević Zlatko HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
3. Doktor Ivan HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
4. Gostinski Ivica HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
5. Šiketanc Josip HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
6. Ivšan Anamarija HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
7. Doležal Miroslav HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
8. Ćerluka Krunoslav HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
9. Đurić Kristina HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
10. Brlek Andrea HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
11. Elveđi Marina HDZ-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
12. Gavran Franjo DESNO-DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE
13. Dominković Mihaela DP-DOMOVINSKI POKRET
POVJERENSTVA
1. MANDATNO POVJERENSTVO

Marta Bezjak, predsjednik

Kristina Đurić, član

Anamarija Ivšan, član

2. POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA

Marina Elveđi, predsjednik

Ivan Doktor, član

Ivica Gostinski, član

3. POVJERENSTVO ZA STATUT I OPĆE AKTE

Marina Elveđi, predsjednik

Ivan Doktor, član

Zlatko Matijević, član

4. POVJERENSTVO ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Josip Šiketanc, predsjednik

Miroslav Doležal, član

Andrea Brlek, član

5. POVJERENSTVO ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Davor Tubanjski, predsjednik

Kristina Đurić, član

Marta Bezjak, član

6. POVJERENSTVO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Zlatko Matijević, predsjednik

Anamarija Ivšan, član

Marta Bezjak, član

7. POVJERENSTVO ZA POLJOPRIVREDU

Zvonimir Bogdan, predsjednik

Drago Ivšan, član

Zdravko Krznarić, član

8. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Davor Glavica, predsjednik

Prof. dr. sc. Danijel Jug, član

Ljubica Busak, član

Željko Jurkić, član

Siniša Miličić, član

9. POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ

Davor Tubanjski, predsjednik

Zlatko Matijević, član

Kristina Đurić, član

10. POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

Ante Modrić, predsjednik

Marta Bezjak, član

Zlatko Matijević, član