Općinsko vijeće

R.br. PREZIME I IME STRANKA ADRESA
1. Doktor Ivan HDZ Ivanovac, Duga 25
2. Doležal Miroslav HDZ Antunovac, Školska 46
3. Gavran Franjo DESNO Antunovac, A. Starčevića 76a
4. Gostinski Ivica HDZ Antunovac, A. Starčevića 81a
5. Ivančević Kristina HDZ Antunovac, H. Republike 20
6. Ivšan Anamarija HDZ Antunovac, H. Republike 50a
7. Kovačević Thomas HDZ Ivanovac, Duga 62
8. Marković Boris DESNO Ivanovac, Duga 74
9. Matijević Zlatko HDZ Antunovac, J. B. Jelačića 9
10. Pavlović Doris HDZ Ivanovac, Čepinska 27
11. Pongrac Zvonko Nezavisni Antunovac, K. Zvonimira 19a
12. Ribić Nenad HDZ Antunovac, A. Starčevića 71b