Udjeli Općine Antunovac u trgovačkim društvima

RODA d.o.o. – Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – udio u vlasništvu 100%

GPP d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 0,86%

VODOVOD d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 2,57%

TRŽNICA d.o.o. Osijek- udio u vlasništvu 2,57%

ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.- udio u vlasništvu 2,57%

UKOP d.o.o.- udio u vlasništvu 2,57%

UNIKOM d.o.o.- udio u vlasništvu 2,05%