Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe III, UP.02.1.1.16.0369

Snaga žena IIIProjekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe III“, UP.02.1.1.16.0369, odobren je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16).

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Partneri:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
  • Centar za socijalnu skrb Osijek

Razdoblje provedbe: 8 mjeseci (28. srpnja 2022. do 28. ožujka 2023. godine)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.467.930,00 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u ovom ruralnom području koje nema dovoljno pokrivenu mrežu pružanja socijalnih usluga u pristupu tržištu rada i unaprjeđenju radnih kompetencija, putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici na skrbi i njezi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika (osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba).

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s područja Općine Antunovac.

Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, osim osnaživanja i unaprjeđenja radnog potencijala zapošljavanjem nezaposlenih teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja sa područja Općine Antunovac (s naglaskom na ciljanje skupine) na poslovima skrbi za starije i/ili nemoćne osobe te osobe u nepovoljnom položaju, je i ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Rezultati projekta:

  • Zapošljavanje 30 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine
  • Socijalno uključivanje i skrb za najmanje 180 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Kontakt osoba:

ESIF fond
Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni fond

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Antunovac.“