Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br. 368, k.o. Antunovac

Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br. 368, k.o. AntunovacNaziv projekta: Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br. 368, k.o. Antunovac

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 626.893,75 kuna (64% investicije sufinancirano je sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno u iznosu od 400.000,00 kuna)

Cilj projekta:  Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č. br. 368 k.o. Antunovac kroz izvođenje zahvata u ukupnoj dužini od 259 m, koja je na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a čime se pozitivno utječe na ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala i ujednačavanje komunalnog standarda Općine Antunovac.

Rezultati projekta:

  • Sanirana nerazvrstana cesta – dio Ulice kralja Zvonimira k.č. br. 368 k.o. Antunovac duljine 259m;
  • Povećana razina komunalnih usluga i standarda, sigurnost i udobnost odvijanja prometa.
  • Ostvaren pozitivan utjecaj na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i ostvaren pozitivan utjecaj na vlastite razvojne potencijale ovog područja, čime se izravno utječe na zaustavljanje procesa depopulacije.

„Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.“