Projekt u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024)

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 127.491,20 eura

Iznos bespovratnih sredstava: 159.364,00 eura

Razdoblje provedbe projekta: 27. ožujka 2024. – 27. rujna 2026. godine (30 mjeseci)

Kratak opis projekta:  Provedbom projekta ostvarit će se pozitivan pomak u povećanju otpornosti lokalne zajednice na aktualnu problematiku koju donose klimatske promjene. Projektne aktivnosti usmjerene su ka razvoju “zelene infrastrukture” u naselju Antunovac, odnosno sadnji stabala i grmlja na k.č.br. 540 – Jezero Antunovac, koje će poslužiti kao zaklon, odnosno sigurne točke u slučaju ekstremnih vrućina (“skloništa od toplinskih valova”), a što je osobito značajno za djecu i starije osobe lošijeg zdravstvenog stanja. Sadnja stabala ujedno će doprinijeti kompenzaciji emisija ispušnih plinova automobila te smanjenju emisije CO2 općenito.

Rezultati projekta:

  • Posađeno 196 stabala i 132 grma
  • Ostvaren doprinos povećanju stabilnosti i otpornosti ekosustava lokalne zajednice na klimatske promjene

Ovaj Projekt sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.