Prijava kandidata

APLIKACIJA ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA EDUKACIJU IZ IT SEKTORA (WEB DIZAJN)


SSSVSŠVSS


12345


DaNe


12345


12345


Max file size is 16 MB. Životopis, zamolba (motivacijsko pismo), dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o prehodnom iskustvu u području web dizajna


DaNe