Izbori 2021.

Lokalni izbori 2021.Odluke o raspisivanju izbora

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_780.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_781.html

Obavijesti

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Antunovac:

  • subota, 24. travnja 2021. – od 10:00 do 14:00 sati
  • nedjelja, 25. travnja 2021. – od 10:00 do 14:00 sati
  • ponedjeljak, 26. travnja 2021. – od 7:30 do 15:30 sati
  • utorak, 27. travnja 2021. – od 7:30 do 20:00 sati
  • srijeda, 28. travnja 2021. – od 7:30 do 20:00 sati
  • četvrtak, 29. travnja 2021. – od 7:30 do 24:00 sata

Biračka mjesta

Popis biračkih mjesta

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Antunovac

DP kandidacijska lista

HDZ kandidacijska lista

DESNO kandidacijska lista

Zbirna lista – izbor članova općinskog vijeća

Kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Antunovac

HDZ kandidatura za načelnika

Zbirna lista – izbor načelnika

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Antunovac i Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Antunovac OBJAVLJENE su dana 30. travnja 2021. godine na službenoj mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine Antunovac.