Izbori 2021.

Lokalni izbori 2021.

Odluke o raspisivanju izbora

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_780.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_781.html

Obavijesti

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Antunovac:

  • subota, 24. travnja 2021. – od 10:00 do 14:00 sati
  • nedjelja, 25. travnja 2021. – od 10:00 do 14:00 sati
  • ponedjeljak, 26. travnja 2021. – od 7:30 do 15:30 sati
  • utorak, 27. travnja 2021. – od 7:30 do 20:00 sati
  • srijeda, 28. travnja 2021. – od 7:30 do 20:00 sati
  • četvrtak, 29. travnja 2021. – od 7:30 do 24:00 sata

Biračka mjesta

Popis biračkih mjesta

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Antunovac

DP kandidacijska lista

HDZ kandidacijska lista

DESNO kandidacijska lista

Zbirna lista – izbor članova općinskog vijeća

Kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Antunovac

HDZ kandidatura za načelnika

Zbirna lista – izbor načelnika

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Antunovac i Pravovaljana kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Antunovac OBJAVLJENE su dana 30. travnja 2021. godine na službenoj mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine Antunovac.

Rezultati izbora

Rezultati izbora općinskog načelnika
Rezultati izbora članova Općinskog vijeća

Konačni rezultati izbora

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika
Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća

Izborni troškovi

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. godine
Privremeno izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021. godine