Općina Antunovac

Zgrada općine Antunovac

Kontakt

  • 031 278 022
  • 031 278 023
  • Braće Radića 4, 31216 Antunovac,
    Osječko baranjska županija

Radno vrijeme

01.09. do 31.05. od 7.30-15.30 sati
01.06. do 31.08. od 07-15 sati