Natječaji

Natječaj

LISTA KANDIDATA za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću…

Pročitaj više

Natječaj

Objava o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za prijem na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Na temelju članaka 20., 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeću…

Pročitaj više

Natječaj

ZAPISNIK S OTVARANJA prijava za prijam na radno mjesto Referent za administrativne poslove

Na temelju članaka 20. i 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Referenta za administrativne poslove radi zamjene do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, Povjerenstvo sastavlja slijedeći…

Pročitaj više

Natječaj

OPIS POSLOVA za radno mjesto Komunalni djelatnik

Na temelju članaka 20. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18) i Odluke Upravitelja Vlastitog pogona Općine Antunovac o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam Komunalnog djelatnika na određeno vrijeme, Povjerenstvo daje slijedeće…

Pročitaj više

Natječaj

Objava opisa poslova Referent za administrativne poslove

Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i Odluke Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam Referenta za administrativne poslove na određeno vrijeme, Povjerenstvo daje slijedeće…

Pročitaj više