JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „SKRBIM ZA DRUGE, BRINEM ZA SEBE IV.“, SF.3.4.11.01.0135 U OKVIRU PROGRAMA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Općina Anutnovac web slika

Općina Antunovac, u okviru Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., (dalje u tekstu Poziv), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije za projekt „Skrbim za druge, brinem za sebe IV.“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0135 (dalje u tekstu Projekt).

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu pripadnika ciljnih skupina, kroz pomoć u organizaciji prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene i zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., pravo na sudjelovanje u projektu imaju pripadnici sljedećih ciljnih skupina: 1.) Osobe starije od 65 godina (odnosi se na osobe koje imaju 65 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) i 2.) Odrasle osobe s invaliditetom (odnosi se na osobe koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnosti), a koje ispunjavaju određene uvjete navedene o ovom Javnom pozivu.

Sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima, mogu preuzeti obrasce za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu osobno u prostorijama Općine Antunovac, na adresi Braće Radića 4, 31216 Antunovac te na internet stranici www.opcina-antunovac.hr.

Prijave na Javni poziv moguće je dostaviti Općini Antunovac osobno ili putem pošte na adresu Braće Radića 4, 31216 Antunovac te na e-mail adresu opcina-antunovac@os-t.com.hr / info@roda-antunovac.hr

Za dodatna pojašnjenja oko podnošenja prijave na ovaj Javni poziv možete se obratiti na brojeve telefona 031/670-497 ili 031/670-499.

Tekst Javnog poziva, kao i pripadajuće dokumente i obrasce možete preuzet i na sljedećim poveznicama:

Javni poziv

Obavijest o iznosu prosječne starosne mirovine

Obrazac prijave i GDPR privole

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Obrazac privole za potrebe ishođenja potvrde Porezne uprave