Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u vlastiti pogon – posebnu organizacijsku jedinicu jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac