Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Listu pogledajte ovdje.