Novosti

Općina Anutnovac web slika

Općina Antunovac nastavlja sa subvencioniranjem kamata na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“

Općina Antunovac i Osječko-baranjska županija potpisale su dodatak sporazumu o provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, čime je omogućen nastavak provedbe projekta subvencioniranja kamata na kredite za kupnju stana ili kuće na području Općine Antunovac u koji se Općina Antunovac uključila prošle godine.

Pročitaj više