Novosti

Općina Anutnovac web slika

Javni poziv za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Na temelju članka 26. i članka 51. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br.125/19 ).

Članka 15. i članka 16.Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika ( Narodne novine br. 39/2021. ) te članka 45.Statuta Vatrogasne zajednice Općine Antunovac a u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog poziva za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Antunovac  03.08.2023, godine raspisuje se

JAVNI POZIV

za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

  • Najmanje srednja stručna sprema
  • Zvanje vatrogasnog časnika
  • Najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Ostali uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • Da imaju prebivalište na području Općine Antunovac
  • Da dolazi iz redova članica vatrogasne zajednice Općine Antunovac

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike slijedećih dokumenata:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
  • Uvjerenje o osposobljenosti ( zvanja u vatrogastvu )
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • Potvrdu o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine.

Zapovjednik se imenuje na mandat od 5 godina.

Prijava na javni poziv s navedenom potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu sjedišta VZO Antunovac do 12.08.2023. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana završetka Javnog poziva.

                                                                                                     Predsjednik

                                                                                                  Mladen Modrić

Sanacija asfaltiranih otresnica

Ulaganje u sanaciju ruralne infrastrukture (asfaltiranih otresnica) u naseljima Antunovac i Ivanovac vezane uz poljoprivredu, a u cilju poboljšanja komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora Općine Antunovac, kao i lakšeg pristupa poljoprivrednim površinama.

Pročitaj više

Obavijest mještanima – tretiranje komaraca

Tvrtka Pestrid d.o.o. će zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta (pojačanih naleta vjetra) za razdoblje od 23. do 25. lipnja 2023. godine, tretman dezinsekcije komaraca sa zemlje na području Općine Antunovac provesti 26. lipnja 2023. godine u vremenu od 19 do 21 sati.

Pročitaj više