Novosti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Općina Antunovac planira prijaviti projekt na poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je evidencija korisnik/ca s područja Općine Antunovac koji imaju potrebu sudjelovati u programu Zaželi, a ispunjavaju uvjete natječaja.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete propisanih natječajem:

 1. OSOBE KOJE IMAJU 65 ILI VIŠE GODINA
 • Ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 750,52 eura).
 • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.501,04 eura).
 • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

 

 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • Ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
 • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Molimo da sve zainteresirane osobe s područja Općine Antunovac, ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ prijave:

osobno na adresu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac ili na brojeve telefona 031/670-499, 031/670-497.

Krajnji rok za iskaz interesa je 15. rujna 2023. godine.

 

Prijava na ovaj poziv Iskaza interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“, odnosno iskazom interesa za sudjelovanje korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

 

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom potencijalne provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost ( Potvrde iz porezne, Rješenja o utvrđenom stupnju invaliditeta, Potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući…)

Općina Anutnovac web slika

Javni poziv za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Na temelju članka 26. i članka 51. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br.125/19 ).

Članka 15. i članka 16.Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika ( Narodne novine br. 39/2021. ) te članka 45.Statuta Vatrogasne zajednice Općine Antunovac a u skladu s Odlukom o raspisivanju javnog poziva za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Antunovac  03.08.2023, godine raspisuje se

JAVNI POZIV

za imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

 • Najmanje srednja stručna sprema
 • Zvanje vatrogasnog časnika
 • Najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Ostali uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • Da imaju prebivalište na području Općine Antunovac
 • Da dolazi iz redova članica vatrogasne zajednice Općine Antunovac

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • Uvjerenje o osposobljenosti ( zvanja u vatrogastvu )
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Potvrdu o obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje tri godine.

Zapovjednik se imenuje na mandat od 5 godina.

Prijava na javni poziv s navedenom potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu sjedišta VZO Antunovac do 12.08.2023. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana završetka Javnog poziva.

                                                                                                     Predsjednik

                                                                                                  Mladen Modrić