Javni natječaj za prijam u radni odnos u okviru programa „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“