OBAVIJEST: Provođenje proljetne deratizacije na području Općine Antunovac

Deratizacija

U periodu od 27. travnja do 2. svibnja 2023. godine na području Općine Antunovac, u naseljima Antunovac i Ivanovac, tvrtka Pestrid d.o.o. provest će sustavnu deratizaciju.

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa) provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci – na puteve njihova kretanja i
zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste.

Mještane molimo za oprez i suradnju, a o točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija
se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina.

Deratizacija će se provoditi sredstvom Pestrix žitni mamac pro: rodenticid (biocid) – gotov mamac koji se koristi za kontrolu populacije miševa i štakora

Aktivna tvar: brodifakum
Otrovnost: biocid
Antidot: vitamin K1 (fitomenadion)