OBAVIJEST: Održavanje vježbe civilne zaštite „ANTUNOVAC 2023“

Općina Anutnovac web slika

Sukladno godišnjem Planu vježbi civilne zaštite u 2023. godini, Općina Antunovac provodi terensku vježbu civilne zaštite „ANTUNOVAC 2023“ s temom aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj akcidenta u Gospodarskoj zoni Antunovac i evakuacija i zbrinjavanje ugroženih radnika.

Vježba civilne zaštite „ANTUNOVAC 2023“ održat će na lokaciji: Reciklažno dvorište Općine Antunovac, Gospodarska zona 25, 31216 Antunovac, u četvrtak 27. travnja 2023. godine u 10,00 sati. Predviđeno je trajanje vježbe do 11,00 sati.

U vježbu se uključuju slijedeće snage: operativne snage Općine Antunovac: Stožer civilne zaštite općine Antunovac, Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Antunovac i povjerenik civilne zaštite za naselje Antunovac, vatrogasne snage: DVD Antunovac i DVD Ivanovac; ostale snage i sudionici vježbe: Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, MUP, PU OBŽ, I. policijska postaja Osijek s Ispostavom Čepin, GD Crvenog križa Osijek, Zavod za hitnu medicinu OBŽ te djelatnici Općine Antunovac.

Pozivanje operativnih snaga- sudjelujućih subjekata u provedbi vježbe odvijat će se putem ŽC 112 Osijek.