Poziv na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

Iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pozivaju sve mlade između 15 i 30 godina da sudjeluju u popunjavanju ankete kroz koju mogu iznijeti svoje stavove i tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Putem dijaloga EU-a s mladima, institucije Europske unije i tijela javne vlasti savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe.

Dijalog EU-a s mladima omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade, te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama.

Svi detalji dostupni su na www.eupita.eu