PIA Antunovac: Popis poslovnih prostora raspoloživih za zakup

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. raspisala je Javni poziv za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac).

PIA Antunovac smješten je u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, ukupne je površine 3179m2, a poslovni prostori koji se nalaze u PIA Antunovac koji se daju u zakup navedeni su u tabelarnom prikazu, uz napomenu kako su crvenom bojom označeni poslovni prostori koji su već zauzeti:

Redni

broj

Etaža zgrade

Broj oznake iz tlorisa

Naziv

Površina (m2)

Broj radnih jedinica po uredu

Mjesečna zakupnina kn/m2

(bez PDV-a)

Zauzeto

1 PRIZEMLJE

7

URED 1

22,27

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

2 PRIZEMLJE

8

URED 2

32,36

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

3 PRIZEMLJE

9

URED 3

34,13

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

4 PRIZEMLJE

10

URED 4

22,89

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

5 PRIZEMLJE

11

URED 5

22,89

2-4

20,00 kn/m2

6 PRIZEMLJE

20

KUHINJA

47,34

/

20,00 kn/m2

7 PRIZEMLJE

22

URED 6

22,71

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

8 PRIZEMLJE

23

URED 7

22,71

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

9 PRIZEMLJE

24

URED 8

22,19

2-4

20,00 kn/m2

10 PRIZEMLJE

25

URED 9

22,27

2-4

20,00 kn/m2

11 PRIZEMLJE

27

URED 10

22,27

2-4

20,00 kn/m2

12 PRIZEMLJE

28

URED 11

24,14

2-4

20,00 kn/m2

13 PRIZEMLJE

29

URED 12

35,13

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

14 PRIZEMLJE

30

URED 13

22,37

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

15 PRIZEMLJE

31

URED 14

22,37

2-4

20,00 kn/m2

16 PRIZEMLJE

34

POSLOVNI PROSTOR 1

67,16

/

20,00 kn/m2

Zauzeto

17 PRIZEMLJE

35

POSLOVNI PROSTOR 2

67,19

/

20,00 kn/m2

Zauzeto

18 1. KAT

9

KUHINJA

47,34

/

20,00 kn/m2

Zauzeto

19 1. KAT

12

URED 1

22,71

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

20 1. KAT

13

URED 2

34,69

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

21 1. KAT

14

URED 3

34,48

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

22 1. KAT

16

URED 4

20,91

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

23 1. KAT

17

URED 5

21,39

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

24 1. KAT

18

URED 6

21,98

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

25 1. KAT

19

URED 7

32,49

4-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

26 1. KAT

20

URED 8

21,39

2-4

20,00 kn/m2

27 1. KAT

21

URED 9

21,59

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

28 1. KAT

23

PROSTOR 1

11,88

1

20,00 kn/m2

Zauzeto

29 1. KAT

27

URED 11

32,35

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

30 1. KAT

29

URED 12

22,89

2-4

20,00 kn/m2

31 2. KAT

13

URED 1

21,29

2-4

20,00 kn/m2

32 2. KAT

15

URED 2

23,06

2-4

20,00 kn/m2

33 2. KAT

16

URED 3

21,39

2-4

20,00 kn/m2

34 2. KAT

17

URED 4

33,08

4-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

35 2. KAT

18

URED 5

21,39

2-4

20,00 kn/m2

Zauzeto

36 2. KAT

21

URED 6

32,26

2-6

20,00 kn/m2

Zauzeto

Pravo na podnošenje pisane ponude imaju mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.),  poduzetničke potporne institucije i agencije, obrti te fizičke osobe.

Fizičke osobe koje kao zakupci sklope ugovor o korištenju poslovnog prostora imaju obvezu prije potpisa Ugovora registrirati trgovačko društvo ili obrt, bez obzira na djelatnost kojom se bave.

Svaki poslovni prostor naveden u tabelarnom prikazu čini samostani predmet zakupa, međutim ukoliko postoji poslovni interes za spajanjem dva ili više prostora, isto će biti omogućeno poduzetnicima.

Jedan poduzetnik može podnijeti zahtjev za zakup do maksimalno 3 poslovna prostora, kako bi se omogućio zakup poslovnog prostora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima kojima je poduzetnički inkubator prvenstveno i namijenjen.

Poslovni prostori opremljeni su osnovnim uredskim namještajem (stolovi, stolice, ormarići), koji se zakupljuju zajedno s poslovnim prostorom i ulaze u cijenu zakupa, ovisno o predviđenom broju radnih jedinica po pojedinom poslovnom prostoru. Zajednički prostori su hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi i co-working prostori.

U objektu postoji mogućnost najma sale za sastanke i konferencijske dvorane (do 150 osoba) sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija.

Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (grijanje i hlađenje, električna energija, čišćenje), razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine po cijeni od 20,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Mjesečno korištenje telefona i interneta i troškove istoga zakupnici sami dogovaraju s operaterom.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Poslovni  prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od minimalno 2 do maksimalno 5 godina.

Dodatne informacije, kao i tekst Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac), pronađite na poveznicama:

Agencija RODA

PIA Antunovac

Općina Antunovac