Poziv poljoprivrednim proizvođačima kojima je nastala šteta usljed prirodne nepogode – tuča

Tuča

Pozivaju se mještani i pravni subjekti kojima je nastala šteta na poljoprivrednim kulturama i građevinama uslijed prirodne nepogode-tuče koja je zahvatila područje Općine Antunovac 7. srpnja 2019. godine, da prijave štetu.

Prijava štete podnosi se Općini Antunovac do 25. srpnja 2019. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Antunovac ili u zgradi uprave Općine Antunovac)
2. Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2019. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
3. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
4. Presliku osobne iskaznice prijavitelja
5. Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta
6. Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ukoliko je primjenjivo)
7. Presliku žiro računa prijavitelja.

Uvjet za ostvarivanjem prava temeljem prijave štete je da poljoprivredne kulture nisu osigurane u osiguravajućim društvima.