Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac

Javni poziv

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. raspisuje javni poziv za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac).

PIA Antunovac smješten je u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, ukupne je površine 3179m2, a poslovni prostori koji se nalaze u PIA Antunovac, koji se daju u zakup navedeni su u tabelarnom prikazu kako slijedi:

Redni

broj

Etaža zgrade Broj oznake iz tlorisa Naziv Površina (m2) Broj radnih jedinica po uredu Mjesečna zakupnina kn/m2

(bez PDV-a)

1 PRIZEMLJE 7 URED 1 22,27 2-4 20,00 kn/m2
2 PRIZEMLJE 8 URED 2 32,36 2-6 20,00 kn/m2
3 PRIZEMLJE 9 URED 3 34,13 2-6 20,00 kn/m2
4 PRIZEMLJE 10 URED 4 22,89 2-4 20,00 kn/m2
5 PRIZEMLJE 11 URED 5 22,89 2-4 20,00 kn/m2
6 PRIZEMLJE 22 URED 6 22,71 2-4 20,00 kn/m2
7 PRIZEMLJE 23 URED 7 22,71 2-4 20,00 kn/m2
8 PRIZEMLJE 24 URED 8 22,19 2-4 20,00 kn/m2
9 PRIZEMLJE 25 URED 9 22,27 2-4 20,00 kn/m2
10 PRIZEMLJE 27 URED 10 22,27 2-4 20,00 kn/m2
11 PRIZEMLJE 28 URED 11 24,14 2-4 20,00 kn/m2
12 PRIZEMLJE 29 URED 12 35,13 2-6 20,00 kn/m2
13 PRIZEMLJE 30 URED 13 22,37 2-4 20,00 kn/m2
14 PRIZEMLJE 31 URED 14 22,37 2-4 20,00 kn/m2
15 PRIZEMLJE 35

 

39

40

41

POSLOVNI PROSTOR 2

Sanitarni čvor

Čajna kuhinja

Spremište

67,19

 

4,05

4,32

4,77

/

 

/

/

/

20,00 kn/m2

 

20,00 kn/m2

20,00 kn/m2

20,00 kn/m2

16 1. KAT 9 KUHINJA 47,34 / 20,00 kn/m2
17 1. KAT 12 URED 1 22,71 2-4 20,00 kn/m2
18 1. KAT 13 URED 2 34,69 2-6 20,00 kn/m2
19 1. KAT 14 URED 3 34,48 2-6 20,00 kn/m2
20 1. KAT 16 URED 4 20,91 2-4 20,00 kn/m2
21 1. KAT 17 URED 5 21,39 2-4 20,00 kn/m2
22 1. KAT 18 URED 6 21,98 2-4 20,00 kn/m2
23 1. KAT 19 URED 7 32,49 4-6 20,00 kn/m2
24 1. KAT 20 URED 8 21,39 2-4 20,00 kn/m2
25 1. KAT 21 URED 9 21,59 2-4 20,00 kn/m2
26 1. KAT 23 PROSTOR 1 11,88 1 20,00 kn/m2
27 1. KAT 27 URED 11 32,35 2-6 20,00 kn/m2
28 1. KAT 28

 

OPEN SPACE PROSTOR 150,51 / 20,00 kn/m2
29 1. KAT 29 URED 12 22,89 2-4 20,00 kn/m2
30 2. KAT 13 URED 1 21,29 2-4 20,00 kn/m2
31 2. KAT 15 URED 2 23,06 2-4 20,00 kn/m2
32 2. KAT 16 URED 3 21,39 2-4 20,00 kn/m2
33 2. KAT 17 URED 4 33,08 4-6 20,00 kn/m2
34 2. KAT 18 URED 5 21,39 2-4 20,00 kn/m2
35 2. KAT 21 URED 6 32,26 2-6 20,00 kn/m2

2. OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA

Pravo na podnošenje pisane ponude imaju mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.),  poduzetničke potporne institucije i agencije, obrti te fizičke osobe.

Fizičke osobe koje kao zakupci sklope ugovor o korištenju poslovnog prostora imaju obvezu prije potpisa Ugovora registrirati trgovačko društvo ili obrt, bez obzira na djelatnost kojom se bave.

Svaki poslovni prostor naveden u tabelarnom prikazu čini samostani predmet zakupa, međutim ukoliko postoji poslovni interes za spajanjem dva ili više prostora, isto će biti omogućeno poduzetnicima.

Jedan poduzetnik može podnijeti zahtjev za zakup do maksimalno 3 poslovna prostora, kako bi se omogućio zakup poslovnog prostora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima kojima je poduzetnički inkubator prvenstveno i namijenjen.

Poslovni prostori opremljeni su osnovnim uredskim namještajem (stolovi, stolice, ormarići), koji se zakupljuju zajedno s poslovnim prostorom i ulaze u cijenu zakupa, ovisno o predviđenom broju radnih jedinica po pojedinom poslovnom prostoru. Zajednički prostori su hodnici, kuhinje i sanitarni čvorovi.

U objektu postoji mogućnost najma sale za sastanke i konferencijske dvorane (do 150 osoba) sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija.

Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (grijanje i hlađenje, električna energija, čišćenje), razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine po cijeni od 20,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Mjesečno korištenje telefona i interneta i troškove istoga zakupnici sami dogovaraju s operaterom.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Poslovni  prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od minimalno 2 do maksimalno 5 godina.

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za zakup poslovnog prostora  podnose se poštom ili neposredno na Agenciju za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, OIB: 96058196229, Braće Radića 4, 31216 Antunovac.

Zahtjev se zajedno s traženom i potpunom dokumentacijom podnosi u zatvorenoj kuverti s naznakom  „JAVNI POZIV  ZA  ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA -NE OTVARATI.“

Svi obrasci kao i tlorisi poslovnih prostorija dostupni su za preuzimanje na web stranicama: www.roda-antunovac.hr; www.pia-antunovac.hr, www.opcina-antunovac.hr

Javni poziv trajno je otvoren, do davanja u zakup svih ponuđenih prostora.

Evaluacija ponuda raditi će se svakih 15 dana od dana objave Poziva nakon čega će se potpisivati Ugovori o zakupu poslovnog prostora. Kod evaluacije pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora prednost će imati do ispunjenja kriterija:

  • poduzetnička potporna institucija i agencija,
  • za poduzetnike koji posluju više od 3 godine oni podnositelji koji imaju u planu minimalno 1 novozaposlenu osobu,
  • za poduzetnike koji posluju manje od tri godine ili fizičke osobe koji će tek postati poduzetnici oni podnositelji koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Antunovac.

Dodatni kriteriji su orijentiranost izvozu, proizvodna djelatnost, uslužna djelatnost.

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Agencija RODA d.o.o.  upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

4. DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Ponuda za zakup poslovnog prostora mora sadržavati:

  1. Ispunjen obrazac zahtjeva; obvezno
  2. Potvrda Općine Antunovac da podnositelj zahtjeva nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema proračunu Općine Antunovac; obvezno
  3. Potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana poduzetnika kojom se dokazuje da su podmirene sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; obvezno
  4. Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu i izjava o namjeri otvaranja poslovnog subjekta; ukoliko je primjenjivo
  5. Preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar (izvadak iz obrtnog, sudskog registra) ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana poduzetnika; ukoliko je primjenjivo
  6. Posljednji predan godišnji financijski izvještaj (GFI ili drugi odgovarajući dokument o financijskom poslovanju poduzetnika) za poduzetnike koji su poslovali u prethodnoj godini; ukoliko je primjenjivo.

5. OSTALE ODREDBE

Sve informacije vezane za uvjete i  kriterije za prikupljanje ponuda mogu se dobiti u uredu Agenciju za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ili na mail: direktorica@roda-antunovac.hr.

KLASA: 34/16-02

URBROJ: 19-238

U Antunovcu, 25. travnja 2019. godine


Dokumenti za preuzimanje: