Općina Antunovac nastavlja sa subvencioniranjem kamata na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“

Općina Anutnovac web slika

Općina Antunovac i Osječko-baranjska županija potpisale su dodatak sporazumu o provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, čime je omogućen nastavak provedbe projekta subvencioniranja kamata na kredite za kupnju stana ili kuće na području Općine Antunovac u koji se Općina Antunovac uključila prošle godine.

S ciljem zajedničke suradnje radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, Općina Antunovac nastavit će subvencionirati 1 % poen kamata na odobreni kredit kod poslovnih banaka s kojima je Osječko-baranjska županija zaključila ugovor o poslovnoj suradnji u provođenju Projekta prvih deset godina otplate kredita, a za kupnju stana ili kuće na području Općine Antunovac.

Subvencioniranje Općine Antunovac odnosi se i na ugovore koje je Osječko-baranjska županija zaključila i prije uključenja Općine Antunovac u ovaj projekt – subvencija se može ostvariti na rate dospjele nakon sklapanja Sporazuma između Općine Antunovac i Osječko-baranjske županije, odnosno nakon 4. travnja 2022. godine.

Ukupni kreditni potencijal u okviru ovoga projekta iznosi 30.000.000,00 eura, a do sada je utrošeno gotovo 20.000.000,00 eura. Podaci o visini kamatnih stopa po pojedinim poslovnim bankama te novi Pravilnik o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamate na stambene kredite u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ objavljeni su u „Županijskom glasniku“, broj 1/23.

Sve dodatne informacije o projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ korisnici mogu dobiti na web stranicama Osječko-baranjske županije (http://www.obz.hr/) ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo putem telefona (031) 221 881.

Tekst Javnog natječaja s obrascem zahtjeva i drugim popratnim obrascima te uputama za njihovo popunjavanje nalaze se na stranicama Osječko-baranjske županije: https://www.obz.hr/index.php/oglasnik/natjecaji-i-javni-pozivi