Besplatna kastracija pasa na području Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Kao i prethodnih godina, i u 2023. godini Općina Antunovac osigurala je financijska sredstva za provođenje akcije kastracije pasa čiji vlasnici imaju prebivalište na području naše općine. Sufinanciranje kastracije pasa na našem području provodi se s ciljem smanjenja broja neželjenih pasa na adekvatan i blag način.

Općina Antunovac u suradnji s Udrugom ITV Grenzenlos i Veterinarskom stanicom Osijek sufinancirat će kastraciju jednog psa po kućanstvu čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine Antunovac, što znači da će kastracije pasa biti besplatne za njihove vlasnike. Mještani imaju mogućnost iskoristiti ovu priliku do iskorištenja predviđenih sredstava.

Prijave za kastracije organizira Veterinarska stanica Osijek, koja nakon prijave dodjeljuje termine za kastraciju na način da se poštuje kronološki redoslijed prijava. Prijavnici pristupite priloženog QR koda na plakatu ili poveznice: https://tinyurl.com/3fp47363 .

Kastracije se obavljaju u prostorijama Veterinarske stanice Osijek, a vlasnici pasa dužni su potpisati Informativni pristanak na operaciju prije samog zahvata čime potvrđuju da su upoznati s rizicima i mogućim komplikacijama. Veterinar ima pravo odbiti izvesti operativni zahvat ako utvrdi da postoje opasnosti po život i zdravlje psa.

Psi koje se prijavljuje na kastraciju moraju biti mikročipirani, a vlasnici pasa obavezni su dokazati svoje prebivalište na području Općine Antunovac putem svoje osobne iskaznice ili putovnice za kućne ljubimce iz koje su vidljivi adresa vlasnika i broj mikročipa psa.