Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Antunovac

Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Antunovac

Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Antunovac.