Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Zaželi

U sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Općina Antunovac objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške u kućanstvu osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Ovim putem pozivaju se starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Antunovac kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da iskažu interes kao krajnji korisnici za korištenjem potpore i podrške u sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ UP.02.1.1.05.0219, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

1. OBLICI POTPORE I PODRŠKE u kućanstvu biti će primjerice:

 1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
 3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa,
  dostava pomagala i sl.),
 4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.

2. TKO MOŽE BITI KORISNIK?

 • Starije osobe (osobe iznad 65 godina) kojima je potrebna pomoć druge osobe
 • Osobe u nepovoljnom položaju (osobe koje ne mogu samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe npr. osobe s invaliditetom, osobe s posebnim potrebama, kronični bolesnici i sl. neovisno o životnoj dobi)

Preduvjet za odabir korisnika:

 • osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • takva usluga nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora
 • nisu smješteni u domove za starije i nemoćne osobe.

3. POPIS DOKUMENATA koje je potrebno OBVEZNO dostaviti:

 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac za prijavu
 • popunjen i vlastoručno potpisan obrazac privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Napomena: odabrani krajnji korisnici priložiti će odgovarajući dokaz o pripadnosti kategoriji „osobe
u nepovoljnom položaju“

 

4. NAČIN PRIJAVE
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kao krajnji korisnici projekta svoj interes mogu izraziti
putem Obrasca za prijavu uz vlastoručno potpisanu privolu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih
podataka, a koje mogu preuzeti u službenim prostorijama Općine ili na web stranici Općine:

Općina Antunovac
Braće Radića 4
31216 Antunovac
www.opcina-antunovac.hr

Zainteresirane osobe za korištenjem usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju, prijave mogu podnijeti:

 • putem pošte s naznakom „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu
  rada“ UP.02.1.1.05.0219.
 • osobnim dolaskom na adresu: Općina Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac

Preuzmite PDF: Obrazac prijave i privola