Poziv na testiranje kandidata putem intervjua za prijam u radni odnos u okviru projekta ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

Poziv na testiranje kandidata putem intervjua za prijam u radni odnos u okviru projekta ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

Drinska 10, 31000 Osijek

ŽR: HR9025000091102015634 | MB: 030006656 | OIB: 24185131317

tel: +385 31 275 455 | fax: +385 031 273 110 | e-mail: info@dom-umirovljenika-os.hr | web: www.dom-umirovljenika-os.hr


BROJ: 567/2019.

Osijek, 3. travnja 2019.

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ u sklopu projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), BROJ: 457/2019, od 19.ožujka 2019., a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme BROJ: 391/2019 od 7.ožujka 2019., Povjerenstvo objavljuje:

POZIV

na testiranje kandidata putem intervjua

I.

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“, na testiranje putem intervjua.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na Oglas.

II.

Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u službenim prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Osijek , na adresi Drinska 10, 31000 Osijek, prema terminima kako je navedeno u tablici niže:

8. travnja 2019. (ponedjeljak), kandidati s područja Općine Antunovac i grada Osijeka:

VRIJEME PREZIMENA
8:00 do 9:00 Prezimena od slova A do slova B
9:00 do 10:30 Prezimena od slova D do slova G
11:00 do 12:00 Prezimena od slova H do slova M
12:00 do 13:00 Prezimena od slova P do slova Z

9. travnja 2019. (utorak), kandidati s područja Općine Vladislavci:

 VRIJEME  PREZIMENA
8:00 do 9:00 Prezimena od slova A do slova J
9:00 do 10:30 Prezimena od slova K do slova M
11:00 do 12:30 Prezimena od slova O do slova P
12:30 do 13:00 Prezimena od slova R do slova Š

 III.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 8. ožujka 2019. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), Doma za starije i nemoćne osobe Osijek (www.dom-umirovljenika-os.hr), Općine Antunovac (www.opcina-antunovac.hr) i Općine Vladislavci (opcina-vladislavci.hr).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

IV.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:

  1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati koje ne mogu dokazati identitet, kandidati za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom kao i oni za koje je utvrđeno da su podnijeli nepotpunu prijavu na Oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti
  1. Kroz intervju  s  kandidatima  utvrđuju  se  radno  iskustvo,  motivacija,  intelektualne  vještine.  Za svaki element provjere dodjeljuju se bodovi od 1 do

V.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang listom kandidata dostavlja ravnatelju Doma za starije i nemoćne osobe Osijek.

Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika i drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa. Nakon dostave izvornika i drugih dokaza, ravnatelj donosi odluku o prijmu u radni odnos odabranog kandidata.

VI.

O rezultatima oglasa o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije i nemoćne osobe Osijek (www.dom-umirovljenika-os.hr) objavom izabranih kandidata. Izabrani kandidati biti će i ponaosob obaviješteni o rezultatima natječaja temeljem podataka koje su naznačili u prijavi na Oglas.

Svi kandidati prijavljeni na Oglas imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme