Besplatna kastracija pasa na području Općine Antunovac

Besplatna kastracija

Općina Antunovac nastavlja suradnju s Udrugom ITV Grenzenlos i Veterinarskom stanicom Osijek d.o.o. kada je riječ o provedbi kastracije pasa na području Općine Antunovac. Za 2021. godinu Općina Antunovac osigurala je 10.000,00 kuna za provedbu Projekta besplatnih kastracija za pse čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine Antunovac, što znači da će kastracije pasa biti besplatne za njihove vlasnike. Mještani imaju mogućnost iskoristiti ovu priliku do iskorištenja predviđenih sredstava, a sufinancirat će se kastracija jednog psa po prijavljenom kućanstvu.

Sufinanciranje kastracije pasa na području naše općine provodi se s ciljem smanjenja broja neželjenih pasa na adekvatan i blag način. Kastracije se obavljaju u prostorijama Veterinarske stanice Osijek, a vlasnici pasa dužni su potpisati Informativni pristanak na operaciju prije samog zahvata čime potvrđuju da su upoznati s rizicima i mogućim komplikacijama. Veterinar ima pravo odbiti izvesti operativni zahvat ako utvrdi da postoje opasnosti po život i zdravlje psa.

Psi koje se prijavljuje na kastraciju moraju biti mikročipirani, a vlasnici pasa obavezni su dokazati svoje prebivalište na području Općine Antunovac putem svoje osobne iskaznice i putovnice za kućne ljubimce iz koje su vidljivi adresa vlasnika i broj mikročipa psa.

Prijave za kastracije organizira Veterinarska stanica Osijek, koja nakon prijave dodjeljuje termine za kastraciju na način da se poštuje kronološki redoslijed prijava. Prijavnici pristupite putem priloženog QR koda ili poveznice.