Objavljeno 22. izdanje Glasnika Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Objavljeno je novo, 22. po redu izdanje Glasnika – informativnog glasila Općine Antunovac. Tiskani primjerci već su isporučeni svakom kućanstvu na području naše općine, a Glasnik je dostupan i u elektronskom obliku:

Antunovac Glasnik 22-preview

Preuzmite glasnik