Sanacija asfaltiranih otresnica

Naziv projekta: Sanacija asfaltiranih otresnica

Korisnik projekta: Općina Antunovac

Ukupan iznos projekta: 63.870,40 eura (sufinancirano sredstvima Osječko-baranjske županije u iznosu od 31.930,00 eura)

Cilj projekta:  Ulaganje u sanaciju ruralne infrastrukture (asfaltiranih otresnica) u naseljima Antunovac i Ivanovac vezane uz poljoprivredu, a u cilju poboljšanja komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora Općine Antunovac, kao i lakšeg pristupa poljoprivrednim površinama.

Rezultati projekta:

  • Sanirana asfaltirana otresnica u blizini Ulice Hrvatske Republike, na odvojku prema lovačkom domu, k.č.br. 1414, k.o. Antunovac, dužine 100m, širine ceste 3,00m, sa bankinama od 0,50m sa svake strane uz rješavanje odvodnje poprečnim nagibom.
  • Sanirana asfaltirana otresnica u blizini Ulice Tina Ujevića, k.č.br. 1413, k.o. Antunovac, dužine 40m, širine ceste 3,00m, sa bankinama od 0,50m sa svake strane uz rješavanje odvodnje poprečnim nagibom
  • Sanirana asfaltirana otresnica u blizini Ulice kralja Zvonimira, k.č.br. 1385, k.o. Antunovac, dužine 100m, širine ceste 3,00m, sa bankinama od 0,50m sa svake strane uz rješavanje odvodnje poprečnim nagibom.
  • Sanirana asfaltirana otresnica u blizini Ulice kralja Zvonimira, k.č.br. 1386, k.o. Antunovac, dužine 100m, širine ceste 3,00m, sa bankinama od 0,50m sa svake strane uz rješavanje odvodnje poprečnim nagibom.
  • Sanirana asfaltirana otresnica u blizini Male ulice te odvojka Duge ulice, k.č.br. 1337, k.o. Ivanovac, dužine 100m, širine ceste 3,00m, sa bankinama od 0,50m sa svake strane uz rješavanje odvodnje poprečnim nagibom.
  • Poboljšane komunikacijske veze unutar ruralnog prostora Općine Antunovac te olakšan pristup poljoprivrednim površinama