Raspored odvoza glomaznog otpada i rada mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. u Općini Antunovac

Raspored odvoza otpada

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI ANTUNOVAC U 2021.

IVANOVAC: 5. ožujka od 8.00 do 9.00 sati, 11. lipnja od 8.00 do 9.00 sati, 10. rujna od 8.00 do 9.00 sati

 

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA U OPĆINI ANTUNOVAC U 2021.

ANTUNOVAC: 17. ožujka, 11. lipnja, 19. listopada, 30. studenoga

IVANOVAC: 17. ožujka, 11. lipnja, 19. listopada, 30. studenoga

Tablicu rasporeda odvoza glomaznog otpada i rada mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Antunovac u 2021. godini možete preuzeti ovdje.