Projekt „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac“

Projekt „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac“

Nositelj projekta: Općina Antunovac

Ukupna vrijednost projekta: 3.911.670,56 kuna

Iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj: 2.804.572,92 kuna

Iznos bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 450.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci (6. srpnja 2018. – 6. prosinca 2020.)

 

Projekt „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac KK.03.1.2.03.0008“ odobren je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta sufinancirana je i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa Regionalna konkurentnost i urbani razvoj u iznosu od 450.000,00 kuna.

Projektno rješenje izrađeno je sa svrhom jačanja poduzetničkog okruženja u Općini Antunovac te jačanja regionalne konkurentnosti kroz razvoj i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture poslovne zone s ciljem privlačenja novih investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Općina Antunovac pokretač je osnivanja Gospodarske zone u Antunovcu, a izgradnjom nove osnovne i dodatne zajedničke komunalne infrastrukture u okviru provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac“ proširuje se građevinsko područje zone na novih 17 građevinskih parcela na 5,8 hektara. Time će se razviti i poboljšati kvaliteta i dostupnost postojeće zone poduzetnicima s ciljem privlačenja novih investicija te stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Površina koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture cijele zone nakon provedbe projekta iznosit će 12.262 m² postojeće i nove infrastrukture.

Očekivani rezultati:
• Povećanje broja poduzetnika koji posluju u Gospodarskoj zoni Antunovac
• Povećanje intenziteta aktivacije zone na minimalno 95% raspoložive građevinske površne
• Izgradnja osnovne komunalne infrastrukture i pristupačnosti iste za 17 novih parcela
• Ukupno 12.262 m² postojeće i nove infrastrukture

EU oznake vidljivosti

MRRFEU