Potpora za troškove kontrole plodnosti tla na području Općine Antunovac

Općina Anutnovac web slika

Općina Antunovac u suradnji s Centrom primijenjenih bioznanosti, Lanac zdrave hrane d.o.o. pruža potporu za troškove analiza u okviru obavezne kontrole plodnosti tla poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Antunovac u 2023. godini, u svrhu optimizacije gnojidbe. Općina Antunovac nudi potporu poljoprivrednim proizvođačima sufinancirajući troškove analize tla u iznosu od 50%.

Poveznica obrasca za prijavu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi-81KQBE2K8KAGGXw3j09oTlT26Mo8KD6mU9NP4ZB0guwrA/viewform