JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Općina Antunovac planira prijaviti projekt na poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je evidencija korisnik/ca s područja Općine Antunovac koji imaju potrebu sudjelovati u programu Zaželi, a ispunjavaju uvjete natječaja.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete propisanih natječajem:

  1. OSOBE KOJE IMAJU 65 ILI VIŠE GODINA
  • Ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 750,52 eura).
  • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.501,04 eura).
  • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

 

  1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
  • Ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
  • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoć u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
  • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Molimo da sve zainteresirane osobe s područja Općine Antunovac, ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ prijave:

osobno na adresu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac ili na brojeve telefona 031/670-499, 031/670-497.

Krajnji rok za iskaz interesa je 15. rujna 2023. godine.

 

Prijava na ovaj poziv Iskaza interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“, odnosno iskazom interesa za sudjelovanje korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

 

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom potencijalne provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost ( Potvrde iz porezne, Rješenja o utvrđenom stupnju invaliditeta, Potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući…)